image002 

Dzienny Dom "Senior- WIGOR" w Rudzie Śląskiej

 

Informacje o DDSW
RODO
Dostępność
Aktualności
Galeria
Archiwum


 Informacje ogólne

Dzienny Dom Pomocy Społecznej powstał 9 czerwca 1980 roku. 

Jest jednostką organizacyjną Miasta Ruda Śląska, prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej. 

 

        W czerwcu 2015r. Miasto Ruda Śląska - Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej przystąpiło do konkursu w ramach rządowego programu wieloletniego "Senior-Wigor" na lata 2015-2020 - edycja 2015.

        Po ocenie formalnej i merytorycznej oferta Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej otrzymała najwyższą punktację i uplasowała się na pierwszym miejscu wśród 119 gmin ocenionych pozytywnie w konkursie.

         Z dniem 1 października 2015 r. Dzienny Dom Pomocy Społecznej został przekształcony w Dzienny Dom "Senior - WIGOR" w Rudzie Śląskiej

 

PLACÓWKA DOFINANSOWANA JEST Z PROGRAMU WIELOLETNIEHO

"SENIOR+" NA LATA 2015-2020

realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

Dzienny Dom Senior - WIGOR znajduje się w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy
ul. Markowej 20a
.

Ze świadczeń Dziennego Domu mogą korzystać osoby w wieku 60+ skierowane na podstawie decyzji wydanej przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej, zwłaszcza osoby w wieku emerytalnym, o zmniejszonej sprawności psychofizycznej oraz znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej. Dzienny Dom Senior - WIGOR, nie odrywając człowieka od środowiska rodzinnego, pomaga swoim podopiecznym w zaspakajaniu codziennych potrzeb. Obok wyżywienia i rehabilitacji zapewnia osobom starszym ciekawe formy rekreacji. Szersze informacje dotyczące działalności Dziennego Domu zawarte są w Statucie oraz Regulaminie Organizacyjnym.

Dzienny Dom jest formą pomocy skierowaną przede wszystkim do osób starszych i niepełnosprawnych wspomagając je w prawidłowym funkcjonowaniu w ich środowisku lokalnym. Jesteśmy dla naszych pensjonariuszy "DRUGIM DOMEM", w którym nawiazują nowe znajomości i przyjaźnie, miło spędzając czas we własnym gronie.

Oferujemy możliwość skorzystania z uczestnictwa w organizowanych przez nas zajęciach o charakterze kulturalnym, oświatowo - edukacyjnym, rekreacyjnym, turystycznym, rehabilitacyjnym oraz z wyżywienia (śniadanie i obiad).

 

 

 

 Oferta

Głównym celem Dziennego Domu "Senior - WIGOR" w Rudzie Śląskiej jest stworzenie osobom starszym warunków do aktywności  i samodzielności poprzez terapię zajęciową, gimnastykę usprawniającą, rehabilitację podtrzymującą.

Poprzez uczestnictwo w zajęciach organizowanych w Dziennym Domu osoby starsze mają możliwośc podtrzymywania dotychczasowych kontaktow społecznych oraz pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.

 

Na co dzień podstawową formą wyzwalania aktywności seniorów jest terapia zajęciowa. Terapia zajęciowa jest działaniem wielokierunkowym, opiera się na wykorzystaniu  tkwiącego w seniorze potencjału niezależnie od stopnia niepełnosprawności. W trakcie pracy twórczej pensjonariusze zapominają o problemach, chorobach i samotności.

Zajęcia odbywające się w naszym domu uwzględniają możliwość i potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych.

Szeroka gama propozycji stwarza możliwość aktywnego i przyjemnego spędzania wolnego czasu oraz odkrywania i realizacji potencjału własnej osoby.

Pomyślne, zdrowe starzenie się to przede wszystkim zachowanie odpowiedniej sprawności funkcjonalnej, która w dużej mierze zależy od stylu życia, a w nim należnego miejsca adaptowanej aktywności fizycznej. Rekreacja ruchowa aplikuje ruch jako cenny środek leczniczy nie posiadający żadnych objawów ubocznych.

Wszystkim zajęciom organizowanym w Dziennym Domu przyświeca hasło:

"DODAWAĆ ŻYCIA DO LAT".