image002 

Dzienny Dom "Senior- WIGOR" w Rudzie Śląskiej

 

Informacje o DDSW
RODO
Dostępność
Aktualności
Galeria
Archiwum


ZAPISY DO DZIENNEGO DOMU "SENIOR - WIGOR" W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

 

  • Zapisy do Dziennego Domu przyjmowane są przez cały rok.

 

  • Zapisów można dokonać bezpośrednio u pracownika socjalnego (telefonicznie lub osobiście ) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej 9, ul. Markowej 20, w Dziale Opieki nad Osobami Starszymi i Niepełnosprawnymi ( telefon: 32/ 344-03-23)

 

  • Po zgłoszeniu przeprowadzany jest przez pracownika socjalnego wywiad środowiskowy, na podstawie którego wydawana jest decyzja administracyjna kierująca do Dziennego Domu "Senior - WIGOR" i  określająca wysokość opłaty za pobyt i wyżywienie w Dziennym Domu.

 

  • W przypadku większej liczby osób zgłoszonych aniżeli miejsc w Dziennym Domu, o kolejności przyjęć decyduje kolejność zgłoszeń. Każde zgłoszenie otrzymuje kolejny numer na liście oczekujących.