image002 

Dzienny Dom "Senior- WIGOR" w Rudzie Śląskiej

 

Strona BIP
Informacje o DDSW
Aktualności
Galeria
Archiwum

ODPŁATNOŚCI ZA POBYT

 

  • Pobyt pensjonariusza w Dziennym Domu jest odpłatny.

 

  • Zasady odpłatności reguluje uchwała:

 

          Uchwała nr 467/XXVI/2004 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 27.05.2004r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za usługi opiekuńcze świadczone w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Ślaskiej prowadzonym przez miasto Ruda Śląska z późniejszymi zmianami.

 

          Pismo Dyrektora Dziennego Domu Pomocy Społecznej z dnia 7.11.2012r. w sprawie zmiany stawki żywieniowej.

 

  • Odpłatność za Dzienny Dom obejmuje:
  1. Opłatę za usługę w wysokości ustalonej indywidualnie w oparciu o posiadany dochód osoby ubiegającej się o pobyt w Dziennym Domu.
  2. Opłatę za wyżywienie w wysokości 5,50 zł ( śniadanie i obiad ) za każdy dzień pobytu pensjonariusza w Dziennym Domu.

 

  • Opłata za usługę i wyżywienie pobierane są do 10-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

 

  • Zwrot opłaty za usługę i wyżywienie w przypadku nieobecności pensjonariusza następuje w formie odliczenia od należności w następnym miesiącu.

 

  • Odpłatności należy regulować w kasie Dziennego Domu Pomocy Społecznej lub przelewem na konto bankowe:

 

          WZÓR PRZELEWU

 

          ING BANK śLĄSKI  07 1050 1331 1000 0022 8102 5425

 

         

                           Tytuł przelewu: Opłata za usługi i wyżywienie za m-c ..............

                                   

                          - za ( imię i nazwisko pensjonariusza )