image002 

Dzienny Dom "Senior- WIGOR" w Rudzie Śląskiej

 

Informacje o DDSW
RODO
Dostępność
Aktualności
Galeria
Archiwum

ODPŁATNOŚCI ZA POBYT

 

  • Pobyt pensjonariusza w Dziennym Domu jest odpłatny.

 

  • Zasady odpłatności reguluje :

 

          Uchwała nr PR.0007.209.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.10.2019r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

         

          Zarządzenie Nr 1 Dyrektora Dziennego Domu "Senior Wigor" w Rudzie Śląskiej z dnia 11.02.2020r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu pobytu w Dziennym Domu "Senior - Wigor" w Rudzie Śląskiej

 

  

  • Opłata za pobyt pobierana jest do 10-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

 

  • Zwrot opłaty za usługę i wyżywienie w przypadku nieobecności pensjonariusza następuje w formie odliczenia od należności w następnym miesiącu.

 

  • Odpłatności należy regulować w kasie Dziennego Domu Pomocy Społecznej lub przelewem na konto bankowe:

 

          WZÓR PRZELEWU

 

          ING BANK śLĄSKI  07 1050 1331 1000 0022 8102 5425

 

         

                           Tytuł przelewu: Opłata za usługi i wyżywienie za m-c ..............

                                   

                          - za ( imię i nazwisko pensjonariusza )

opis dokumentutypdata

Uchwała  Rady Miasta w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

pdf18-02-2020[ Pobierz ]
303 kB

Zarządzenie w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu pobytu od 01.04.2021

docx20-04-2021[ Pobierz ]
15 kB