image002 

Dzienny Dom "Senior- WIGOR" w Rudzie Śląskiej

 

Informacje o DDSW
RODO
Dostępność
Aktualności
Galeria
Archiwum


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ruda Śląska 29.12.2011
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych do Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej

 

I. W postępowaniu przetargowym na zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych do Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej wpłynęły 2 oferty:
 
1. "MRÓZ" Spółka Akcyjna 
     ul. Koźmińska 5a
     63-810 Borek Wlkp.
 
2. Centrum Zaopatrzenia "Omega" Sp. Z.oo
   ul. Chorzowska 27
   41-709 Ruda Śląska
 
II. Uznano za najkorzystniejszą ofertę:
    
     "MRÓZ" Spółka Akcyjna 
     ul. Koźmińska 5a
     63-810 Borek Wlkp.
     Cena - 100 pkt
    Cena ofertowa zamówienia:  12 421,06 brutto
    słownie: dwanaścietysięcyczterystadwadzieściajedenzłotych i 06/100
 
II. Proponowany termin podpisania umowy, w siedzibie Zamawiającego w dniu 02.01.2012 godz. 14:00