image002 

Dzienny Dom "Senior- WIGOR" w Rudzie Śląskiej

 

Informacje o DDSW
RODO
Dostępność
Aktualności
Galeria
Archiwum


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ruda Śląska 05.12.2012
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych do Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej

 

I. W postępowaniu przetargowym na zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych do Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej wpłynęło 6 ofert:
 
1.   Zakład Przetwórstwa Drobiu MARICA Spółka Jawna
      J.M.E.K. Wróbel
      ul. Straconki 20
      43-300 Bielsko Biała
 
2.  Firma Handlowo-Usługowa "DAMEX"

     41-940 Piekary Śląskie u. Bytomska 86/1

 

3.  Piekarnia "Lipianin" W. Lipianin

     49-351 Przylesie 32

 

4.  MILKO Hurtowe Centrum Nabiału Włodzimierz Natkaniec

     40-833 Katowice ul. Dulęby 5

 

5.   Społem” Zabrze Sp. z o.o.

     41-800 Zabrze, ul. Przemysłowa 6

 

6.   MRÓZ Spółka Akcyjna

     63-810 Borek Wlkp. ul. Koźmińska 5a

 

II. Po analizie złożonych ofert informujemy że:


Zgodnie z art. 26 ust. 3 wykonawca nie złożył w wyznaczonym terminie żądanych dokumentów, co skutkuje odrzuceniem oferty:

    -    MRÓZ Spółka Akcyjna, 63-810 Borek Wlkp. ul. Koźmińska 5a

   

III. Uznano za najkorzystniejsze oferty:

1. na dostawę drobiu i podrobów 

    Zakład Przetwórstwa Drobiu "MARICA" Spółka Jawna J.M.E.K. Wróbel

    43-300 Bielsko-Biała, ul. Straconki 20

    Cena - 100 pkt
    Cena ofertowa zamówienia: 2451,23 zł brutto

    Słownie: dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt jeden złotych i 23/100

 

2. na dostawę nabiału, margaryn i tłuszczy 

   MILKO Hurtowe Centrum Nabiału Włodzimierz Natkaniec

   40-833 Katowice ul. Dulęby 5

   Cena - 100 pkt

   Cena ofertowa zamówienia :  6 269,72 zł brutto
   słownie : sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych i 72/100

 

3. na dostawę świeżych owoców i warzyw

   Firma Handlowo-Usługowa "DAMEX"

   41-940 Piekary Śląskie u. Bytomska 86/1

   Cena 100 pkt

   Cena ofertowa zamówienia :  5 097,64 zł brutto

   Słownie: pięć tysięcy dziewięćdziesiąt siedem złotych i 64/100

 

4. na dostawę pieczywa

   Społem” Zabrze Sp. z o.o.

   41-800 Zabrze, ul. Przemysłowa 6

   Cena-100 pkt

   Cena ofertowa zamówienia: 3 719,70 zł brutto

   słownie: trzy tysiące siedemset dziewiętnaście złotych  i 70/100

 

    IV. Proponowany termin podpisania umowy, w siedzibie Zamawiającego w dniu 07.12.2012 godz. 13:00