image002 

Dzienny Dom "Senior- WIGOR" w Rudzie Śląskiej

 

Informacje o DDSW
RODO
Dostępność
Aktualności
Galeria
Archiwum


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ruda Śląska 08.06.2012
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych do Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej

 

I. W postępowaniu przetargowym na zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych do Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej wpłynęło 5 ofert:
 
1.   Zakład Przetwórstwa Drobiu MARICA Spółka Jawna
      J.M.E.K. Wróbel
      ul. Straconki 20
      43-300 Bielsko Biała
 
2.  Firma Handlowo-Usługowa "DAMEX"

     41-940 Piekary Śląskie u. Bytomska 86/1

 

3.  Piekarnia "Lipianin" W. Lipianin

     49-351 Przylesie 32

 

4.  MILKO Hurtowe Centrum Nabiału Włodzimierz Natkaniec

     40-833 Katowice ul. Dulęby 5

 

5.  Barbara Wylon 

    ul. Niedurnego 45/2

    41-709 Ruda Śląska

 

II. Po analizie złożonych ofert informujemy że:
   1. zgodnie z art. 93 ust.1 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, odrzucono ofertę: 
    -  Piekarnia „ Lipianin”  G.W. Lipianin (pakiet 5)
       z uwagi iż oferta przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia

   2. zgodnie z art. 26 ust. 3 wykonawca nie złożył w wyznaczonym terminie żądanych dokumentów, co skutkuje odrzuceniem oferty:

    -  Barbara Wylon ul. Niedurnego 45/2 41-709 Ruda Śląska

     

III. Uznano za najkorzystniejsze oferty:

1. na dostawę drobiu i podrobów 

    Zakład Przetwórstwa Drobiu "MARICA" Spółka Jawna J.M.E.K. Wróbel

    43-300 Bielsko-Biała, ul. Straconki 20

    Cena - 100 pkt
    cena ofertowa: 2 202,38 zł brutto

    słownie: dwatysiącedwieściedwazłote i 38/100

 

2. na dostawę nabiału, margaryn i tłuszczy 

   MILKO Hurtowe Centrum Nabiału Włodzimierz Natkaniec

   40-833 Katowice ul. Dulęby 5

   Cena - 100 pkt

   Cena ofertowa zamówienia: 6097,36 brutto

   słownie: sześćtysięcydziewięćdziesiątsiedemzłotych i 36/100

 

2. na dostawę świeżych owoców i warzyw

   Firma Handlowo-Usługowa "DAMEX"

   41-940 Piekary Śląskie u. Bytomska 86/1

   Cena 100 pkt

   Cena ofertowa zamówienai: 5 371,77 brutto

   słownie: pięćtysięcytrzystasiedemdziesiątjedenzłotych i 77/100

 

 IV. Proponowany termin podpisania umowy, w siedzibie Zamawiającego w dniu 12.06.2012 godz. 13:00