image002 

Dzienny Dom "Senior- WIGOR" w Rudzie Śląskiej

 

Informacje o DDSW
RODO
Dostępność
Aktualności
Galeria
Archiwum


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ruda Śląska 11.12.2013
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych do Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej

 

I. W postępowaniu przetargowym na zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych do Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej wpłynęło 7 ofert:
 
1.   Zakład Przetwórstwa Drobiu MARICA Spółka Jawna
      J.M.E.K. Wróbel
      ul. Straconki 20
      43-300 Bielsko Biała
      pakiet 2
 
2.  Firma Handlowo-Usługowa "DAMEX"

     41-940 Piekary Śląskie u. Bytomska 86/1

     pakiet 4

   

3.  Piekarnia Lipianin G.W.Lipianin

     49-351 Przylesie 32

     pakiet 5

 

4.  MILKO Hurtowe Centrum Nabiału Włodzimierz Natkaniec

     40-833 Katowice ul. Dulęby 5

     pakiet 3

 

5.  Piekarnia "Bochen" Sp. z o.o.

     41-800 Zabrze ul. Przemysłowa 6

     pakiet 5

 

6.   Zakład Przetwórstwa Mięsnego MAXPOL Sp. z o.o.

     47-420 Kuźnia Raciborska ul. Nowy Świat 8

     pakiet 1 i 2

 

    

II. Uznano za najkorzystniejsze oferty:

1. na dostawę drobiu i podrobów 

    Zakład Przetwórstwa Drobiu "MARICA" Spółka Jawna J.M.E.K. Wróbel

    43-300 Bielsko-Biała, ul. Straconki 20

    Cena - 100 pkt
    Cena ofertowa zamówienia: 2501,10 zł brutto

    Słownie: dwa tysiące pięćset jeden złotych i 10/100

 

2. na dostawę świeżych owoców i warzyw

   Firma Handlowo-Usługowa "DAMEX"

   41-940 Piekary Śląskie u. Bytomska 86/1

   Cena 100 pkt

   Cena ofertowa zamówienia :   6717,64 zł brutto

   Słownie: sześć tysięcy siedemset siedemnaście  złotych i 64/100

 

 

3. na dostawę pieczywa

   Piekarnia "Bochen" Sp. z o.o.

   41-800 Zabrze, ul. Przemysłowa 6

   Cena-100 pkt

   Cena ofertowa zamówienia: 3 784,37 zł brutto

   słownie: trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt cztery złote  i 37/100

 

4. na dostawę mięsa i wędlin

   Zakład Przetwórstwa Mięsnego MAXPOL Sp. z o.o.

   47-420 Kuźnia Raciborska ul. Nowy Świat 8

   Cena-100 pkt

   Cena ofertowa zamówienia: 12 638,34 zł brutto

   słownie: dwanaście tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych  i 34/100

 

5. na dostawę nabiału, margaryn i tłuszczy 

   MILKO Hurtowe Centrum Nabiału Włodzimierz Natkaniec

   40-833 Katowice ul. Dulęby 5

   Cena - 100 pkt

   Cena ofertowa zamówienia :  6 588,18  zł brutto
   słownie : sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych i 18/100

 

 

 

    IV. Proponowany termin podpisania umowy, w siedzibie Zamawiającego w dniu 13.12.2013 godz. 13:00

[ Cookies - info ]