image002 

Dzienny Dom "Senior- WIGOR" w Rudzie Śląskiej

 

Informacje o DDSW
RODO
Dostępność
Aktualności
Galeria
Archiwum


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ruda Śląska 01.12.2011

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych do Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej 

 

I. W postępowaniu przetargowym na zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych do Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej wpłynęły 4 oferty:

 1. Zakład Przetwórstwa Drobiu "MARICA" Spółka Jawna J.M.E.K. Wróbel

     43-300 Bielsko-Biała, ul. Straconki 20

 

 2. Firma Handlowo-Usługowa "DAMEX"

     41-940 Piekary Śląskie u. Bytomska 86/1

 

 3. Piekarnia "Lipianin" G.W. Lipianin

     49-351 Przylesie 32

 

 4. MILKO Hurtowe Centrum Nabiału Włodzimierz Natkaniec

    40-833 Katowice ul. Dulęby 5

 

II. Po analizie złożonych ofert informujemy że:
    zgodnie z art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, odrzucono ofertę: 
     Piekarnia „ Lipianin”  G.W. Lipianin (pakiet 5)
     z uwagi iż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia.

 

III. Uznano za najkorzystniejsze oferty:

1. na dostawę drobiu i podrobów ( pakiet 2)

    Zakład Przetwórstwa Drobiu "MARICA" Spółka Jawna J.M.E.K. Wróbel

    43-300 Bielsko-Biała, ul. Straconki 20

    Cena - 100 pkt
    Cena ofertowa zamówienia : 2260,87 brutto
    słownie: dwatysiącedwieściesześćdziesiątzłotych i 87/100

 

2. na dostawę nabiału, margaryn i tłuszczy ( pakiet 3)

   MILKO Hurtowe Centrum Nabiału Włodzimierz Natkaniec

   40-833 Katowice ul. Dulęby 5

   Cena - 100 pkt

   Cena ofertowa zamówienia: 6149,34 brutto

   słownie: sześćtysięcystoczterdzieścidziewięćzłotych i 34/100

 

2. na dostawę świeżych owoców i warzyw

   Firma Handlowo-Usługowa "DAMEX"

   41-940 Piekary Śląskie u. Bytomska 86/1

   Cena 100 pkt

   Cena ofertowa zamówienai: 3721,45 brutto

   słownie: trzytysiącesiedemsetdwadzieściajedenzłotych i 45/100

 

 IV. Proponowany termin podpisania umowy, w siedzibie Zamawiającego w dniu 02.12.2011 godz. 13:00