image002 

Dzienny Dom "Senior- WIGOR" w Rudzie Śląskiej

 

Informacje o DDSW
RODO
Dostępność
Aktualności
Galeria
Archiwum


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ruda Śląska 20.07.2012
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych - pieczywa - do Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej

 

I. W postępowaniu przetargowym na zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych do Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej wpłynęły 3 oferty:
 

1.  Piekarnia "Lipianin" W. Lipianin

     49-351 Przylesie 32

 

2.  Barbara Wylon

     ul. Niedurneho 45/2

     41-709 Ruda Ślaska

 

3. "Społem" Zabrze sp. z o.o.

    ul. Przemysłowa 6

    41-800 Zabrze

 

II. Uznano za najkorzystniejsze ofertę:

1. na dostawę pieczywa

    "Społem" Zabrze sp. z o.o.

    ul. Przemysłowa 6

    41-800 Zabrze

    Cena - 100 pkt
    cena ofertowa:  2604,84 zł brutto

    słownie:  dwatysiącesześćsetczteryzłote i 84/100

   

 IV. Proponowany termin podpisania umowy, w siedzibie Zamawiającego w dniu 24.07.2012 godz. 13:00