image002 

Dzienny Dom "Senior- WIGOR" w Rudzie Śląskiej

 

Informacje o DDSW
RODO
Dostępność
Aktualności
Galeria
Archiwum


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Ruda Śląska 27.12.2012
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych - mięsa i wędlin - do Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej

 

I. W postępowaniu przetargowym na zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych do Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej wpłynęły 2 oferty:
 

1.   MRÓZ Spółka Akcyjna

     63-810 Borek Wlkp. ul. Koźmińska 5a

 

2. Zakład Przetwórstwa Mięsnego "MAXPOL" Sp. z o.o.

    47-420 Kuźnia Raciborska ul. Nowy Świat 8

 

II. Uznano za najkorzystniejsze ofertę:
   Zakład Przetwórstwa Mięsnego "MAXPOL" Sp. z o.o.

   47-420 Kuźnia Raciborska ul. Nowy Świat 8

   Cena-100 pkt

   Cena ofertowa zamówienia: 12 058,73 zł brutto

   słownie: dwanaście tysięcy pięćdziesiąt osiem złotych  i 73/100

 

III. Proponowany termin podpisania umowy, w siedzibie Zamawiającego w dniu 28.12.2012 godz. 13:00