image002 

Dzienny Dom "Senior- WIGOR" w Rudzie Śląskiej

 

Informacje o DDSW
RODO
Dostępność
Aktualności
Galeria
Archiwum


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ruda Śląska 28.06.2012
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych do Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej

 

I. W postępowaniu przetargowym na zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych do Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej wpłynęły 3 oferty:
 

1.  Piekarnia "Lipianin" W. Lipianin

     49-351 Przylesie 32

 

2. MRÓZ S.A

    63-810 Borek Wlkp. Koźmińska 5a

 

3. Zakład Przetwórstwa Mięsnego MAXPOL Sp. z o.o.

    47-420 Kuźnia Raciborska Nowy Świat 8

 

II. Po analizie złożonych ofert informujemy że:
   1. zgodnie z art. 93 ust.1 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, złożona oferta firmy : Piekarnia „ Lipianin”  W. Lipianin (pakiet 2)przewyższa kwotę, którą zamawiąjący zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Postępowanie dotyczące tej części zostaje unieważnione.
     

III. Uznano za najkorzystniejsze oferty:

1. na dostawę mięsa i wędlin 

    MRÓZ S.A

    63-810 Borek Wlkp. Koźmińska 5a

    Cena - 100 pkt
    cena ofertowa:  12 174,97 zł brutto

    słownie:  dwanaścietysięcystosiedemdziesiątczteryzłote i 97/100

   

 IV. Proponowany termin podpisania umowy, w siedzibie Zamawiającego w dniu 02.07.2012 godz. 13:00